прегледност

прегледност
същ. - нагледност, яснота, разбираемост, изразителност, картинност, изразност, релефност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • графостатика — (грч. grapho, statizo стави/ става) тех. графичко испитување, со помошта на цртање, на постојаноста на некоја конструкција што се одликува со голема едноставност и прегледност …   Macedonian dictionary

  • концизност — (лат. concisio) збиеност, прегледност, јасност …   Macedonian dictionary

  • бистрота — същ. бистрина, прозрачност, чистота, яснота, избистреност, прегледност …   Български синонимен речник

  • картинност — същ. образност, прегледност, нагледност, изразност, релефност, живост, яркост …   Български синонимен речник

  • нагледност — същ. прегледност, яснота, изразност, релефност същ. образност, картинност …   Български синонимен речник

  • релефност — същ. изпъкналост, издатина същ. прегледност, нагледност, отчетливост, яснота, изразност, картинност, образност същ. релеф …   Български синонимен речник

  • яснота — същ. ведрина, светлина, прозрачност, прогледност, бистрота същ. очевидност, прегледност, очебийност, отчетливост, просветление, осветление, прояснение, изяснение, изясненост, определеност същ. отривистост, отсеченост, чистота, решителност същ.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”